Om Klimavenner for Kjernekraft

Intektene går til foreningens formål og frivillige arbeid som er beskrevet på klimavenner.no